Pomagam, więc jestem

Pomaganie jest fajne

Deklaracja dostępności

STOWARZYSZENIE REHABILITACJI ZDROWOTNEJ, SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ORAZ OSÓB STARSZYCH „POMAGAM, WIĘC JESTEM” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej http://www.pomagam.org/

 

Data publikacji strony internetowej: 2012.05.15

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.02.09

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Pomimo naszych starań może się jednak zdarzyć, że nie zawsze udało nam się to osiągnąć.

Oświadczenie sporządzono dnia 09.02.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami. W zgłoszeniu podaj:

·         adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,

·         swoje imię i nazwisko,

·         swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)

·         informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

 

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Alicja Ramus – prezes stowarzyszenia. Możesz skontaktować się z nią mailowo - pomagam@pomagam.org lub telefonicznie - 730 101 801

 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. 

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.  


Dostępność architektoniczna 

Siedziba stowarzyszenia nie jest miejscem dostępnym dla petentów. Przedstawiciele Stowarzyszenia dojeżdzają na spotkania w miejscach wskazanych przez osóby niepełnosprawne i starsze.