Pomagam, więc jestem

Pomaganie jest fajne

Jako OPP poprzez swoje działania chcemy dotrzeć do jak największej grupy ludzi starszych i niepełnosprawnych, by włączyć ich w życie społeczne i kulturalne naszego miasta - Katowic.

Aktualność

Bieżące informacje publikowane są na profilu społecznościowym Stowarzyszenia na platformie Facebook. 
Skontaktuj się z nami