Pomagam, więc jestem

Pomaganie jest fajne

Wolontariat

Od wielu lat propagujemy wśród młodzieży i osób dorosłych ideę wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych. Dzięki współpracy ze szkołami średnimi oraz z mediami zapoznajemy innych z potrzebami w/w osób. Sygnalizujemy również problemy, z jakimi te osoby zmagają się na co dzień i zachęcamy do bezinteresownej pomocy w czynnościach codziennych.