Pomagam, więc jestem

Pomaganie jest fajne

AUKCJE
CHARYTATYWNE

Od trzynastu lat organizujemy Aukcje Charytatywne, by wesprzeć finansowo rehabilitację osób niepełnosprawnych.

Dochody z licytacji, prócz dofinansowania wybranego beneficjenta, wspierają również pozostałą działalność statutową Stowarzyszenia.